Log directory is not writable - please CHMOD plugins/log/logs to 777شروع پیش ثبت نام کلاسهای آموزشی هیئت ورزشهای همگانی استان مرکزی در  تابستان 1398  بشرح ذیل :

اعلام تاریخ دقیق برگزاری دوره ها منوط بر انجام پیش ثبت نام و به حد نصاب رسیدن متقاضیان میباشد .در صورت به حدنصاب رسیدن حداکثر 35 نفر ،ظرفیت کلاس تکمیل میگردد و از ثبت نام اضافی معذوریم .

لذا خواهشمنداست هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک بدون هیچ نقصی اقدام فرمائید.

مدارک موردنیاز همه دوره های آموزشی با مراجعه به  سایت wwwsportforallmarkazi.ir که پس از تکمیل مدارک با درج مهر برابر با اصل نسبت به پیش ثبت نام و ارائه مدارک جهت تایید به دفتر هیات ورزشهای همگانی واقع در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد و ثبت در سامانه اینترنتی اقدام فرمائید.

1- مربیگری داوری درجه 3 آمادگی جسمانی ویژه آقایان :
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

2- مربیگری و داوری درجه 3 آمادگی جسمانی ویژه بانوان :
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

3- مربیگری درجه 3 ورزش صبحگاهی ویژه مربیان ورزش صبحگاهی در پارکها:
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد

4- کلاس تئوری درجه 2 ویژه مربیان درجه 3 جهت ارتقاء 3به 2 :
مهلت پیش ثبت نام از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

5- کارگاه بادی بالانس :
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

6- کارگاه جامپینگ فیتنس:مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

7- مربیگری بازی وورزش کودکان: مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31 خرداد1398

8- کارگاه 40ساعته پیش نیاز مربیگری در جه 3 ایروبیک:
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

9- کارگاه TRXآقایان :
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

10- کارگاه کار بادستگاه بانوان :پیش نیاز فقط مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3
مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد1398

۱۱- کارگاه اسپینینگ دوچرخه ثابت سالنی :داشتن گواهینامه سمینار اسپینینگ الزامی است

مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک و تایید توسط هیئت همگانی استان از تاریخ 1خرداد1398 تا 31خرداد

❌❌❌ثبت نام نهایی زمانی صورت میگیرد که حتما در تاریخ های ذکر شده پیش ثبتنام انجام گردد و فیش واریزی بنام هیات ورزشهای همگانی استان به دفتر هیات تحویل داده شود.این خبر از طرف :: هیئت ورزش همگانی استان مرکزی :: شنبه 25 خرداد 1398 - 07:39:16
( http://sportforallmarkazi.ir/news.php?extend.391 )


کليه حقوق اين سايت براي هيئت ورزش همگاني استان مرکزي محفوظ و تحت پشتيباني شرکت رایان گستران مرکزی میباشد