Log directory is not writable - please CHMOD plugins/log/logs to 777


جلسه هیئت رئیسه ورزشهای همگانی استان مرکزی در مورخ 97/7/23 در هفته تربیت بدنی در دفتر هیئت ورزشهای همگانی استان تشکیل گردید. 


این خبر از طرف :: هیئت ورزش همگانی استان مرکزی :: دوشنبه 23 مهر 1397 - 09:41:17
( http://sportforallmarkazi.ir/news.php?extend.346 )


کليه حقوق اين سايت براي هيئت ورزش همگاني استان مرکزي محفوظ و تحت پشتيباني شرکت رایان گستران مرکزی میباشد