Log directory is not writable - please CHMOD plugins/log/logs to 777
         اخبار تازه :
 
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1

کل سایت
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1
اخبار در سال 1398
شید سچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
موضوعات
ورزش چوگو

قوانین و مقررات رشته ورزشی چوگو

تعریف:  رشته ورزشی چوگو یکی از رشته‌های ورزشی میباشد که به نامهای گوناگون در اغلب نقاط ایران برگزار می‌شود. این رشته از تحرک بالایی برخوردار بوده و نیاز به قدرت و سرعت دارد، ورزشکاران این رشته باید دارای آمادگی جسمانی بالا: دوندگی خوب- چابکی و سرعت عمل بالا باشند این رشته در گذشته و در ایام فراغت و در جشنها توسط علاقمندان در اغلب نقاط کشور برگزار می‌گردیده.

زمین بازی: ‌طول ۹۰ متر و عرض آن ۶۰ متر و جنس آن چمن یا خاکی میباشد.

تعداد ورزشکاران : ۶ نفر بازیکن اصلی سه نفر ذخیره ، جمعاً ۹ نفر

مدت زمان بازی: ۴۰ دقیقه که در دو تایم ۲۰ دقیقه با ۵ دقیقه استراحت بین دو نیمه می‌باشد.

تعداد داوران: (۴ نفر) که یک نفر سر داور- دونفر داور اصلی و یک نفر منشی و وقت‌نگهدار

لباس بازیکنان: پیراهن ورزشی، شلوار گرمکن و کفش ورزشی مناسب چمن یا خاکی

وسایل بازی: توپ تنیس و چوب به طول ۷۰ سانتیمتر و قطر ۵ سانتیمتر

نحوه بازی

این بازی بوسیله توپ و چوب بین دو تیم ۶ نفره برگزار می‌گردد که یک تیم زننده توپ و یک تیم گیرنده توپ است.

زمین این بازی دارای ۴ ایستگاه می‌باشد:الف) ایستگاه استقرار ورزشکاران ب) ایستگاه زدن ضربه ج) ایستگاه استقرار بازیکنان سوخته د) ایستگاه دکه

بازی بوسیله داور و پس از تعیین  تیم زنده  و تیم گیرنده توپ شروع می‌گردد ( قرعه یا سکه)

تیم مهاجم ( زننده توپ) در ایستگاه شماره یک قرار گرفته و تیم گیرنده توپ و مدافع در زمین استقرار می‌یابند. یکی از بازیکنان تیم مهاجم توپ را از ایستگاه شماره یک بوسیله چوب پرتاب می‌نماید و سعی می‌کند ایستگاه‌های داخل زمین برود و به ایستگاه شماره یک برگردد.

-        چنانچه در حین رفتن مورد اصابت توپ قرار نگیرد ۱ امتیاز کسب می‌کند  وچنانچه با ضربه خودش برگردد یک امتیاز دیگر خواهد گرفت جمعاً‌۲ امتیاز

-        چنانچه توپ بازیکن توسط مدافع در هوا تصاحب نمود ۳ امتیاز تیم مدافع خواهند گرفت و تیم‌ها جابجا می‌شود.

امتیازات مسابقه

زدن ضربه با توجه به برد توپ از ۱ الی ۴ ا متیاز خواهد گرفت.

زدن ورزشکاران تیم مهاجم توسط مدافع هر نفر دو امتیاز

گرفتن توپ در هوا در موقع زدن ضربه ۳ امتیاز و جابجایی تیم‌ها ( بُل)

۱- افتادن توپ بخارج از زمین بازی ۲ – درجریان نبودن بازی ۳- توقف بازی بعلت عدم دسترسی به توپ ۴- وقوع ناراحتی برای هرکدام از بازیکنان یاداوران که قادر به ادامه بازی نباشند . ۵- توقف بازی بوسیله سرداور ۶- اصاب چوب به بازیکن یا داوران ۷- دخالت افراد غیرمسئول درامر داوری یا بازی ماده ۵ :‌ وظایف داوران و منشی مسابقه : قضاوت مسابقه بوسیله سه نفرداور ویک منشی صورت خواهد پذیرفت که بشرح زیر میباشد: ۱- سرداور ۲- داورایستگاه اول ۳- داورایستگاه چهارم ۴- منشی الف :‌وظایف سرداور ۱- کنترل ونظارت بر استقرار بازیکنان دوتیم درمحلهای مربوطه ۲- کنترل وقت مسابقه وسوت آغاز وپایان مسابقه ۳- اعلام امتیازات مثبت ومنفی به منشی جهت ثبت در برگ داوری ۴- اعلام خطاهای عمده توسط بازیکنان ۵-نترل توپهای طولی وعرضی ۶- کنترل اصابت توپ درمحوطه های ۱۵-۳۰-۴۵-۶۰ متری ۷- کنترل تعویض بازیکن ۸- اعلام امتیاز گرفتن بل در هوا وتغییر جابجائی تیمها ۹- اعلام برخورد توپ به بازیکنان مهاجم درهنگام رفت وبرگشت ۱۰- اعلام اخطار واخراج به بازیکنان ب :‌وظایف داور ایستگاه اول ۱- محل استقرار داور ایستگاه اول قسمت راست میدان بازی ازنقطه صفر الی خط۴۵ متری میباشد. ۲- همکاری وهماهنگی لازم با سرداور ومنشی مسابقه ۳- اعلام خطاهای بازیکنان زننده در ایستگاه اول ۴- اعلام ضربه خوردن یانخوردن توپ درایستگاه اول توسط بازیکنان زننده ۵- اعلام برد توپ یا فرود توپ به سرداور ۶- خارج شدن توپ ازخط طولی درقسمت راست زمین وبا پشت سربازیکنان درخط عرضی ۷-نظارت بردالان عبور وبرخورد توپ دراین ناحیه به بازیکنان ۸- کنترل تعداد ضربات توسط بازیکنان زننده در ایستگاه اول ۹- جلوگیری از رفتن بازیکن زننده در صورت فرودآمدن توپ درمحوطه بدون امتیاز ج :‌وظایف داور ایستگاه چهارم ۱- محل استقرار داورایستگاه چهارم درمحوطه ۶۰ متری واطراف ایستگاه ۴ خواهد بود. ۲- همکاری وهماهنگی همانند داور ایستگاه اول با سرداور ۳- اعلام کردن توپ درمناطق ۳ و۴ امتیازی به سرداور ۴- اعلام برخورد توپ به مهاجمین ۵- اعلام خطاهای بازیکنان مدافع از قبیل سدنمودن ،‌پیش پا با پشت پا زدن ویاگرفتن بازیکن مهاجم ۶- اعلام بل گرفتن درهوا توسط تیم مدافع ۷- کنترل توپ درمناطق طولی ۱۱۰ متر د :‌وظایف منشی ۱- اخذ صورت اسامی توسط سرپرستان تیمها ۲- ثبت لیست اسامی بازیکنان درفرم داوری ۳- ثبت امتیاز مثبت ومنفی در برگ داوری ۴- نگهداری وقت مسابقه ۵- جمعبندی نتایج حاصله دربرگ داوری ۶- کنترل تعویض بازیکنان واخذ برگ تعویض بازیکنان وثبت دربرگ داوری ۷- اعلام وقت ونتایج بازی در فواصل مختلف بازی ۸- هماهنگی لازم با سرداور ۹- محل استقرار منشی در پشت دالان خروج در فاصله ۳ متری زمین خواهدبود. ۱۰- اخذامضاء ازداوران ،‌مربیان ،‌ سرپرستان وسالارتیمها. ماده ۶:‌نحوه ومقررات بازی ۱-۶)‌ بازی به وسیله سرداور وباحضورداور اول وبا استفاده از سکه برای تعیین زمین وایستگاهها بین سالارهای دو تیم آغاز میگردد . ۲-۶)‌پس از تعیین زمین واستقرار داوران وجاگیری بازیکنان در زمین وکنترل وقت بین سرداور ومنشی بازی توسط سرداور ومنشی بازی با صدای سوت آغاز میگردد . ۳-۶)‌بازیکنان تیم زننده که الزاماً درمحل استقرار قرارگرفته به ترتیب از شماره یک شروع به زدن ضربه می نماید . ۴-۶)‌هر بازیکن حق زدن ۲ ضربه رادارد قانون استفاده از ضربه دوم زمانی قابل اجرا است که ضربه اول به توپ اصابت ننموده ویااینکه توپ ازمحل ۱۵ متری عبور ننموده باشد . ۵-۶)‌اگر زننده توپ با ضربه خودش بهدکه برود وبرگردد ،در صورتیکه توپش درمحوطه یک امتیازی افتاده باشند ۳ امتیاز خواهدگرفت واگر توپش در محوطه ۳ امتیازی فرود آید جمعاً ۵ امتیاز خواهد گرفت . واگردر منطقه ۴ امتیاز میباشد ۶ امتیازخواهدگرفت. ۶-۶) چنانچه بازیکن نتوانست با ضربه خودش آزاد شود . الزاماً‌بایستی با ضربه نفر بعدی به دکه برود و برگردد بی آنکه توپ بوسیله یاران مدافع به او اصابت نماید این بازیکن آزاد شده وبدون کسب امتیاز منفی درمحل استقرار بازیکنان قرارخواهدگرفت. ۷-۶)‌بازیکن درموقع برگشت از دکه دوم بایستی ، یکی ازدالانها جهت آزادشدن خود عبور نماید . ۸-۶)‌چنانچه بازیکن درهنگام رفتن وبرگشت ازدکه توسط هریک از یاران گیرنده از هر ناحیه ای به غیراز صورت مورد اصابت قرارگیرد ازهمان محل بایستی برگردد . ۹-۶)‌ اگر بازیکن با ضربه ای که به توپ میزند نتواند به ایستگاه دوم برود بایستی با ضربه نفر بعدی برود ودر صورت امکان برگردد امتیازی دراین مرحله نمی تواند کسب نماید ولی خود را آزاد کرده است . ۱۱-۶)‌ بازیکن باید با ضربات خود برود وبرگردد تا امتیازات رفت وبرگشت را حاصل نماید . ۲۲-۶)‌بازیکنان که در محل استقرار ایستگاه زدن توپ ،‌محل رفت دکه قراردارند فقط زمانی اجاره خروج از آنها محل ها را دارند که ضربه نفر بعدی قابلیت آزادکردن آنها راداشته باشند . خروج غیرمجاز وتکرار آن موجب کسب امتیاز منفی هریک از یاران خاطی میباشد وکنترل آن بعهده سرداور وایستگاه اول میباشد . ۱۲-۶)‌چنانچه بازیکنی که توپ را زده است وچوپ را ازدست خود انداخته ومی خواهد باتوپ خود به ایستگاه ۴ برود واقدام به حرکت نموده است ودوپای خود را از نیم دایره بیرون گذاشته ولی پشیمان شده ومیخواهد برگردد . این بازیکن الزاماً به ایستگاه چهارم برود . ۱۳-۶) چنانچه بازیکن تیم مدافع توپ را که توسط تیم زننده زده شده درهوا بل بگیرند سه امتیاز بدست آورده وتیمها جابجاخواهند شد. ۱۴-۶)‌گرفتن توپ درهوا با یک یا دو دست صحیح میباشدولی اگر توپ بدست بازیکن مدافع اصابت نمود وبه هوا پرتاب شد ومجدداً آن را تصاحب نمود بدون اینکه با شیئی یا زمین تماس حاصل نماید بل قبول بوده اما چنانچه توپ را ازدست بازیکن خارج ویا به بدن او سینه ،‌شانه وهرجای دیگر تماس حاصل نماید بل محسوب نشده وامتیازی هم در برنخواهد داشت . ۱۵-۶) اگر ضربه به توپ به وسیله یاران زننده مستقیم باشدوبدون برخورد با مانعی از محدوده انتهایی زمین خط عرضی به خارج برود قبول بوده و۴ امتیاز کامل میگیرد واین به جهت زیبائی وقدرت ضربه است . ۱۶-۶)‌اگر توپ در برخورد باموانعی دور از دسترس یاران تیم گیرنده قرارگیرد امتیاز ضربه به حساب نیامده وبازیکنان محوطه رفت ویا زننده توپ یاران مستقر در دکه هم نمی توانند رفت وبرگشت نمایند این ضربه با اعلام سرداور دوباره تکرار میگردد. ۱۷-۶)‌اگر تیم گیرنده توپ ((‌مدافع ))‌توپ را از راه زمین بدست بیاورد وبه هریک از بازیکنان دسته زننده که درحال دوبدن هستند بزند ((‌غیراز قسمت صورت وسر ))‌دو امتیاز میگیرند . ۱۸-۶)‌ یاران دسته گیرنده که توپ را از راه زمین گرفته اند ومیخواهند بازیکن یا بازیکنان دسته زننده راکه درحال رفت وبرگشت هستند جهت کسب دوامتیاز بزنند دراین حال چنانچه با توپ یار اول را بزند دوامتیاز کسب واگر مجدداً توپ را تصاحب وباردوم را هم باتوپ بزند دوامتیاز دیگر خواهدگرفت . تذکر : زدن یاران مهاجم ازنظرتعدادنفرات محدودیتی ندارد ودرقبال زدن هر نفر ۲ امتیاز برای مدافع درنظرگرفته می شود . ۱۹-۶)‌ چنانچه یک پای بازیکن تیم مهاجم از خط دالانهای گذشته ویک پای او روی خط ایستگاه ۴ قرارداشته باشد اگر توپ به اواصابت نمود مورد قبول نمیباشد . ۲۰-۶)‌ چنانچه نفرات زننده حتی سالار ضربه خود را زده باشد وبازیکنان درایستگاهها گرفتار شده باشند ونتوانند عمل رفت وبرگشت راانجام دهند و یار آزاد نداشته باشند دراین وضعیت اجباراً‌تیم جابجا میشوند و ۳ امتیازمیگیرند. ۲۱-۶)‌در صورتی تیم گیرنده از اصابت توپ به مهاجمین صاحب امتیاز میشود که عمل زدن بصورت کامل انجام شده باشد پرتاب توپ و توپ ازدست بازیکن خارج شده باشد (‌زدن ضربه در صورتیکه توپ در دست است قابل قبول نیست .) ۲۲-۶)اگرچوب بطورعمد وبرای۲ بارپیاپی ازدست خارج شودیک امتیازمنفی خواهد داشت . ۲۳-۶ )‌اگر بازیکنی که درحال رفت وبرگشت است درحین حرکت مورد اصابت توپ مدافعین قرارگیرد وبتواند توپ مهاجم را درهوا بگیرید ۲ امتیاز صاحب میشود اگر این توپ درحال رفتن به سوی ایستگاه ۴ بود میبایستی توپ را به داور ایستگاه ۴ تحویل و اگر درحال برگشت بود باید را به داور ایستگاه اول تحویل نماید . ۲۴-۶ )‌تعویض بازیکنان : الف :‌بازیکنان با ارائه برگ تعویض به منشی پس از ثبت یا موافقت سرداور تعویض انجام خواهد شد . ب :‌هر بازیکن بیش از یکبار نمیتواند تعویض گردد . ج :‌هرتیم مجاز است در طول یک دور مسابقه از سه یار ذخیره خود استفاده نماید . ۲۵-۶ )‌ مهلت حضور برای هر تیم در هر بازی در زمین مسابقه به مدت ۵ دقیقه خواهد بود وپیشر از آن برابر مقررات مسابقه به تیم حاضر ۲۰ امتیاز داده وبازی به نفع تیم مقابل اعلام میگردد . ۲۶-۶)‌ چنانچه پس ازده دقیقه بطور عادی درجریان بازی جابجائی انجام نشده باشد برای اولین مرتبه جای دوتیم تعویض و۱۰ امتیاز به نفع رشته زننده ثبت میگردد . ۲۷-۶)‌ گل گرفتن در محوطه ۱۵ متری بوسیله تیم مدافع امتیازی دربرنخواهدداشت. ماده هفت :‌ضربات سالار ۱-۷)‌سالار هرتیم باشماره ۶ وبازوبند از سایربازیکنان متمایز میگردد . ۲-۷)‌ سالارحق زدن یک ضربه نجات ودو ضربه امتیازی دارد . ۳-۷)‌ چنانچه سالار ضربه نجات خود را زده وضربه او درمحوطه کسب امتیاز فرود آید وخود نیز با این ضربه حرکت نماید وبسوی دکه چهارم برود از زدن ضربات بعدی محروم خواهد شد . ۴-۷)‌ اگرهنگام زدن ضربه سالار پشت سراو بازیکن آزاد قرارداشته باشد سالار حق زدن ضربه نجات راندارد و همانند سایر بازیکنان ضربه خواهد زد . ماده هشت :‌ اخراج بازیکنان ۱-۸) درگیرعمدی دوبازیکن باهم ۲-۸) توهین وفحاشی وحرفهای رکیک که مقایر اصول ورزش باشد به داوران وسایر کادر برگزاری توسط بازیکن باشد اخراج خواهد شد . ۳-۸) برخورد لفظی وفیزیکی بازیکنان باتماشاچیان وداوران ۴-۸)‌ترک زمین بازی بدون اجاره داور با سرداور ماده نه :‌نحوه کسب امتیازات بازیها ۱-۹)‌ ضربه ای که درمحوطه ۱۵ متری فرود آید امتیازی ندارد . ۲-۹)‌ضربه ای که در محوطه ۱۵ تا۳۰ متری فرود آید . یک امتیاز ۳-۹)‌ضربه ای که درمحوطه ۳۰تا۴۵ متری فرود آید . دوامتیاز ۴-۹) ضربه ای که درمحوطه ۴۵ تا ۶۰ متری فرود آید . سه امتیاز ۵-۹)‌ضربه ای که درمحوطه ۶۰ متر به بالا پرتاب شود . چهارامتیاز ۶-۹ )‌گل گرفتن درهنگام زدن ضربه درهوا . سه امتیاز ۷-۹) در صورت زدن نفرات مهاجم به ایستگاه ۴ وبالعکس توسط بازیکن مدافع دوامتیاز ۸-۹)‌درصورت نبودن یار آزاد تیم جابجا شده تیم مدافع سه امتیاز خواهدگرفت چهارامتیاز ۹-۹)‌ گرفتن توپ درهوا توسط تیم مهاجم ازتیم مدافع دوامتیاز ۱۰-۹)‌بازیکنی که توسط ضربه خود به ایستگاه چهار برود ۱امتیاز ۱۱-۹)‌بازیکنی که توسط ضربه خودش از ایستگاه ۴ به ایستگاه ۲ برگردد ۱ امتیاز ۱۲-۹) چنانچه بازیکنان مستقردر ایستگاه اول بطرف ۴ حرکت نماید وبتواند خود را به دکه ۴ برساند و۱ نفر مدافع راه او را باتوپ سدنموده باشد چنانچه مدافع حرکتی ازخودشان ندهد را در مسابقه ای که مدت ۳۰ ثانیه شمارش نموده پس ازاتمام ۳۰ ثانیه بازیکن مهاجم به داخل ایستگاه اول تحویل خواهد نمود وهیچ امتیازی به طرفین داده نخواهد شد . ماده ۱۰ : نحوه کسب امتیازات منفی خطاهای بازیکن ۱- سدکردن راه بازیکن دستته مقابل ۲- پیش پا یا پشت پازدن ۳- ضربه عمدی به وسیله توپ به چشم یا صورت ۴- هریک از خطاهای فوق یک امتیاز منفی داشته وسرداور با یادداشت شماره بازیکن خاطی ودر صورت داشتن سه خطا اخطارگرفته واز زمین اخراج میگردد وبازیکن اخراج شده از بازی بعدی نیز محروم می شود . تذاکرات :‌ ۱- پایان وقت بازی توسط منشی مسابقه به سرداور اطلاع داده خواهد شد و در صورت بازی زمانی خاتمه خواهدیافت که سرداور سوت پایان را به صدا در آورد. ۲- سرداور باید زمانی پایان وقت را اعلام نماید که توپ از جریان افتاده وبه اصطلاح ((مرده ))‌باشد .

انتخاب زباناخبار
اردوی ٣٠ ساعته آبشار چگان و برنجه در تاریخ ٢۶ تیر ٩٨توسط گردان پیاده بسیج یا زهرا و هیات ورزش های همگانی شهرستان محلات [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:59:15)
توسط: Admin

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته عفاف و حجاب و روز ورزش همگانی [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:56:19)
توسط: Admin

برگزاری جلسه آموزشی کمیته پینت بال هیات ورزش های همگانی شهرستان محلات در محل بوستان سرچشمه [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:38:38)
توسط: Admin

آشتیان میزبان همایش پیاده روی خانوادگی صبح و نشاط شبکه سراسری سه سیما و شبکه آفتاب [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:34:39)
توسط: Admin

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته داژبال استان مرکزی روز یکشنبه مورخ 98/4/30 [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:30:46)
توسط: Admin

اطلاعیه آموزشی [اخبار هیئت]
(شنبه 25 خرداد 1398 - 09:03:12)
توسط: Admin

برگزاری همایش دوچرخه سواری عمومی آقایان بمناسبت روز جهانی دوچرخه سواری و محیط زیست [اخبار هیئت]
(شنبه 25 خرداد 1398 - 08:59:33)
توسط: Admin

اطلاعیه آموزشی [اخبار هیئت]
(شنبه 25 خرداد 1398 - 08:45:39)
توسط: Admin

پیوندها


کليه حقوق اين سايت براي هيئت ورزش همگاني استان مرکزي محفوظ و تحت پشتيباني شرکت رایان گستران مرکزی میباشد