Log directory is not writable - please CHMOD plugins/log/logs to 777
         اخبار تازه :
 
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1

کل سایت
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1
اخبار در سال 1398
شید سچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
موضوعات
ورزشهای بومی و محلی

قوانین ومقررات رشته ورزشی بومی ومحلی

نحوه انجام ورزش بومی ومحلی کلاه پران

۱- تاریخچه مختصر : این بازی بیشتر در مناطق روستایی وعشایر نشین بصورت تیمی یا گروهی بنامهای کلاه پران یا کلاه بران در محیطهای باز واغلب در روزهای تعطیل در بین جوانان ونوجوانان رایج می باشد.

۲- ابعاد زمین ،جنس وزمان بازی :زمین بازی مربع مستطیلی است به عرض ۴۰ وطول ۶۰ متر که دایره ای بقطر ۳ متر در گوشه ای از آن قرار دارد ودر انتهای زمین نیز محلی جهت استقرار تیرک مشخص می شود جنس زمین خاکی ویا چمن خواهد بود وزمان بازی ۳۰ دقیقه می باشد.

۳- تعداد نفرات هر تیم : اعضای هر تیم مرکب از ۶ نفر بوده که ۵ نفر اصلی ویک نفر ذخیره خواهد بود .

۴- لوازم وتجهیزات مورد نیاز : کلاه از نوع نمدی یا عشایری ویک قطعه چوب یک متری جهت تیرک وپارچه قرمز رنگی به طول ۴۰ وعرض ۳۰ سانتی متر

۵-   لباس وکفش ورزشکاران : ورزشکاران از لباس وکفش ورزشی معمولی می توانند استفاده نمایند .

۶-  تعداد داوارن وبرگزار کنندگان : هر مسابقه یک سرپرست ، یک مسئول فنی ویک مسئول کمیته انظباطی ویک نفر داور اصلی ،یک نفر کمک داور ویک نفر منشی دارد .

۷-  نحوه بازی : این بازی که اغلب با موزیک همراه است بین دو تیم ۵ نفره انجام می گردد ونحوه بازی به اینصورت است که یک تیم به عنوان مهاجم ویک تیم به عنوان مدافع بوسیله سکه توسط داور مشخص می شود .

چهار نفر از اعضا تیم مدافع درداخل دایره تعیین شده در حالی که کلاه به سر دارند به صورت نشسته که پشت به پشت هم دارند قرار می گیرند ویک نفر از بازیکنان که تحت عنوان سالار نامیده میشود وظیفه دفاع از افراد نشسته رابر عهده دارد .

تیم مهاجم سعی می کند به دایره وافراد مدافع نزدیک شده وکلاه رااز سر بازیکنان بردارد ودراین حالت سالارسعی می کند مانع اینکار شده وبا پا به طرف پای بازیکنان مهاجم حمله می نماید وپای آنها را هدف قرار می دهد .

نحوه انجام ورزش بومی ومحلی الختر

تاریخچه : این نوع بازی به نام الختر ،الخترک ،الختور ورمازا ویا خروس جنگی معروف استودر اغلب نقاط ایران در بین روستائیان وعشایر متداول می باشد که به صورت گروهی وتیمی متشکل تز ۴ تا ۶ نفر انجام می گردد.

ابعاد وجنس زمین وزمان بازی : این بازی معمولا در زمینی به طول ۲۰ متر وعرض ۱۰ مترانجام می گردد وجنس زمین خاکی یا چمن می باشدوزمان بازی در این ورزش نا محدود بوده واتمام بازی موکول به مبارزه تمام نفرات تیم می باشد.

تعداد نفرات هر تیم : ۵ نفر اصلی ویک نفر ذخیره می باشد .

لوازم وتجهیزات مورد نیاز : این بازی نیاز به لوازم وتجهیزات خاصی ندارد .

لباس وکفش ورزشکاران :معمولا ورزشکاران از لباس وکفش معمولی ورزشی استفاده می نماید ودر موقع مسابقه می تواند از یک لنگه کفش جهت پایی که روی زمین قرار دارد استفاده نماید .

تعداد داوران وبرگزار کنندگان : تعداد داوران ۳ نفراست که یک نفر اصلی ود.نفر دیگر به عنوان کمک داور انجام وظیفه می نماید وگروه برگزار متشکل از سرپرست مسابقات یک نفر ،کمیته فنی یک نفر ،کمیته انظباطی نیز یک نفر خواهد بود.

نحوه بازی : ایتدا داور اصلی وسط زمین قرار می گیرد وبااعلام ایشان یک نفر از هر تیم از دو خط طولی در حالیکه یک پای آنها با دست به صورت جمع در پشت قرار دارد ( به صورت لی لی یک دست پا را گرفته ) وارد زمین می شوند وسعی می کند که بوسیله ضربه زدن  با سینه یا دست حریف را از حالت تعادل خارج وبر زمین بزند وپس از آن باید خود را تا انتهای خط طولی زمین برساند تا بتواند ۵ امتیاز کسب نماید ( برنده باید خود را به محل استقرار تیم مخالف برساند ۹ وبازی به همین نحو ادامه می یابد تا تمام بازیکنان تیم به مبارزه بپردازند وبرنده تیمی خواهد بود که امتیاز بیشتری کسب نماید.

امتیازات :

۱-    چنانچه در حین مبارزه ،دستی که پا را گرفته رها شود خطا محسوب واز دور مسابقه خارج و۵ امتیاز به تیم مقابل تعلق گرفته وبازی بین نفرات دیگر آغاز می شود .

۲-     خارج شدن از زمین بازی ۵ امتیاز منفی محسوب می گرددوفردی که از زمین خارج شده ازدور بازی حذف وبازی بین نفرات دیگر ادامه خواهد یافت .

نحوه انجام برگزاری ورزش بومی ومحلی

ترنا یا ترانه بازی یا گرنا

تاریخچه : ترنا بازی یا کرنا بازی یکی از بازیهای متداول ورایج ومورد علاقه عشایر واکثر روستائیان می باشد که به صورت گروهی در زمینهای مسطح وعاری ازچوب وسنگ انجام می گیرد .

ابعاد وجنس زمین وزمان بازی :وسعت زمین بازی مربعی است به ابعاد ۱۰ در ۱۰  متر که در وسط آن دایره ای به قطر ۶ متر ترسیم می گردد وزمان بازی ۱۵ دقیقه خواهد بود وجنس زمین می تواند خاکی یا چم باشد .

تعداد نفرات هر تیم : ۶ نفر می باشد که۴ نفر بازیکن اصلی ودو نفر ذخیره خواهد بود

لوازم وتجهیزات مورد نیاز : طناب بوده که معمولا از طناب نخی استفاده می گردد که طول آن ۳۰ /۱ متر بوده که تعداد آنها ۴ عدد می باشد ونباید دارای گره یا شیئ اضافی باشد .

لباس وکفش ورزشکاران : ورزشکاران معمولااز لباسهای محلی وکفش معمولی استفاده می نماید ولی در حال حاضر لباس وکفش ورزشی معمولی مورد استفاده می باشد .

تعداد داوران وبرگزار کنندگان :سرپرست مسابقات یک نفر ،کمیته فنییک داور ، داور اصلی یک نفر ،کمک داور دو نفر .

نحوه بازی : پس از مشخص شدن تیم مهاجم ومدافع که بوسیله سکه توسط داور مشخص می شود تیم مدافع جهت دفاع از ترناها ( همان طناب می باشد ) داخل دایره وسط زمین قرار می گیرد وسعی می نماید که از ترناها به نحو مطلوب محافظت نماید وتیم مهاجم سعی می نماید که ترنا را از داخل دایره بردارد چنانچه موفق به برداشتن یکی از ترناها شوند بقیه ترناها به تیم مهاجم داده می شود ونفرات مهاجم سعی می نماید با ترنا نفرات تیم مدافع را مورد هدف قرار دهند .

توضیحات :

-          ترناها باید به صورت کشیده وبه فاصله یک پنجه پا از خط کشی داخل دایره قرار گیرد .

-          تیم مدافع حق ندارد پا را روی ترناهای داخل دایره بگذارد .

-          تیم مهاجم پس از برداشتن ترنا باید پایین بدن تیم مدافع را هدف قرار دهد

-          هنگام زدن نفرات تیم مهاجم توسط تیم مدافع بایستی حتما یک پا داخل دایره باشد .

امتیازات ونحوه برنده شدن :

۱-       اصابت پای افراد تیم مدافع به افراد تیم مهاجم در زمان یرداشتن ترنه ۱۰ امتیاز دارد و جابجایی انجام می شود .

۲-       برداشتن ترنا توسط تیم مهاجم ۱۰ امتیاز محسوب می گردد .

۳-      پس گرفتن ترنا ربوده شده توسط تیم مدافع ۵ امتیاز دارد .

۴-      اصابت هر ضربه ترنا به پایین بدن افراد تیم مدافع یک امتیاز محسوب می گردد.

۵-      تیم مهاجم ۵ دقیقه فرصت دارد که ترنا را از داخل دایره بردارد چنانچه در این مدت نتواند ،اجبارا ۱۰ امتیاز از دست داده جابجایی صورت می گیرد .

۶-      ضرباتی که از طرف تیم مهاجم به بالاتنه افراد مدافع اصابت نماید خطا محسوب و دو امتیاز به تیم مدافع داده خواهد شد.

۷-      ترناها باید به فاصله مساوی در کمانه دایره قرار گیرد .

۸-      بازی ادامه خواهد داشت تا مادامی که مدافع بتواند با زدن ضربه به پای بازیکن تیم مهاجم وگرفتن امتیاز جای دو تیم عوض شود .

۹-      چنانچه تیم مهاجم موفق شود ترناها را بردارند یک دقیقه فرصت دارد که حمله نمایند وچنانچه در این مدت موفق به کسب امتیاز نگردند ۵ امتیاز به تیم مدافع تعلق خواهد گرفت وبازی ادامه خواهد داشت .

بازی بومی ومحلی هفت سنگ

این بازی یکی از بازیهای جالب وقدیمی ایران است که دربین جوانان ونوجوانان وبزرگسالان علاقمند ان زیادی دارد وبصورت گروهی وتیمی انجام میگیرد.

هرتیم یا گروه  تشکیل گردیده از ۴ الی ۷ بازیکن که این تعداد قابل تغییر است وممکن است بیشتر هم باشد.

وسایل بازی :

الف : توپ دراندازه توپ تنیس

ب:   هفت قطعه سنگ پهن تقریبا به اندازه کف دست

زمین بازی :

زمینی است مستطیل شکل به عرض ۴ متر تا ۱۰ متر وطول ۱۵ تا ۳۰ متر

زمان بازی :

۲۰ الی ۳۰ دقیقه میباشد که کمیته فنی مشخص می نماید.

نحوه بازی :

برای شروع بازی توپ دردست یک گروه که به فاصله ۷ متری از دایره  وسط روی خطی که مشخص شده ، قرار می گیرد وگروه دیگر هفت قطعه سنگ را در دایره ای به قطر ۲۰ سانتی متر روی هم چیده ودرکنار آن می ایستند وگروهی که توپ دردست دارند به ترتیب توپ را به سوی سنگهای روی هم چیده شده پرتاب می کنند ووقتی توپ به سنگها برخورد نمود وروی زمین پخش شد بایستی نفرات گروه مدافع توپ را برداشته وبا توپ به سوی افرادی که سعی می کنند سنگهارا مجددا روی هم در دایره بچینند پرتاب کنند . اگر درزمان چیدن سنگها توپ به نفرات گروهی که مشغول چیدن سنگها هستند اصابت کرد تیم برنده خواهد شد ویک امتیاز به نفع خود کسب می کنند ولی اگر افراد تیمی که سنگها را روی هم می چینند زودتراین عمل را به پایان برسانند وتوپ به آنها برخورد نکند آنها صاحب ۷ امیتاز می شوند وبا کسب این امتیار توپ را به حریف واگذار کرده آنهااین عمل را انجام میدهند . باانجام دادن این اعمال وبا کسب امتیاز ۷ یا پایان یافتن وقت ،گروه برنده مشخص میشود.

مراسم همایش بومی ومحلی رزم چوپی

همایش رزم چوپی که اصطلاحا به پایکوبی چوب مشهور است .

مجموعه ائی ازحرکات موزون ورزشی بوده که با موزیک ویژه (سازودهل ) همراه واز زمانهای بسیار کهن درمیان مردم منطقه غرب ایران بخصوص درکردستان رواج دارد این مراسم بصورت گروهی ودسته جمعی اجراء می گردد.

تعداد نفرات :

تعداد نفرات شرکت کننده درهر مراسم بین ۱۲ نفرالی دویست نفر بوده که باتوجه به نوع مراسم ووسعت فضای فیزیکی قابل تغییراست .

سازها وآلات موسیقی:

برای اجرای موسیقی این ورزش بیشتر از دوهل وسرنا که دونفر آن را می نوازند استفاده میشود .

لباس ورزشکاران :

لباس این ورزش لباس محلی کردی میباشد که به نام چوخه ورانک مشهور است

چوخه به معنی لباس بالا ورانک یا دموقوپان به معنی شلوار فرنجی است که بیشتر از جنس کتان میباشد وکفش ورزشکاران نیز کفش محلی کردی بوده که از نخ تهیه گردیده که بسیار سبک ومحکم میباشد ، جامانه وکلاه دستمالی که تشکیل شده از یک کلاه ودستمال بزرگ که ورزشکاران به سر میگذارند .

نحوه اجراء :

ورزشکاران درصف یا ردیفهای متوالی وپشت سر هم قرار گرفته ( تعداد نفرات هرصف بستگی به تعداد کل نفرات دارد) نفر اول هرصف به نام سرچوپی ونفر دوم به نام معاون نامیده که سایر ورزشکاران هرردیف از آن تبعیت می نمایند ، تاحرکات بصورت هماهنگ وموزون انجام شود .

این ورزش درهفت مرحله یا هفت نظم انجام می شود : نظم اول به نام ( گه ریان ) یعنی نفرات آماده حرکت شده وآهسته آهسته خودرا جهت رزم گرم می کنند . نظم دوم ( هه ل گردن ) یعنی یواش یواش حرکت را تند تر وتند تر کنند . نظم سوم پشت پا (فتاح پاشائی ) که حرکات نظم دو کلا تند وتیز می شود . نظم چهارم ( ببلان ) که حرکاتها حکایت از آن دارد که هرنفر با یکی دیگر درگروه مشغول مبارزه میباشد . نظم پنجم ( خان میر) یا داخه که به معنی آن است سردار وافراد درحال مجروح شدن ومقاومت هستند . نظم ششم ( شه لان ) یا لنگ لنگان که سردار سپاه (سرچوپی ) مصدوم ویک پای او مجروح شده ونفر دوم صف با دستمال پای اورا می بندد تا خون ریزی نکند این حرکات باکندی دریک قسمت وبا تندی درقسمت دیگر همراه است  . نظم هفتم یا آخر حرکت به صور سریع تا آخر ادامه مییابد وسرچوبی دردو حالت با وجود اینکه از ناحیه پاهم مجروح شده است باز هم حمله کرده ودر جنگ پیروز میشوند .

مراسم فرهنگی ورزشی ذکر خنجر

تاریخچه مختصر : مراسم فرهنگی ورزشی ذکر خنجر ازایام بسیار دور جهت آمادگی های رزمی درمیان مردم ترکمن وجود داشته واین حرکات نمایشی رزمجویانه درمیان ترکان آسیای مرکزی به نام شامانیسم وبا نام شامان شکل گرفته است ودر سیستان وبلوچستان نیز به نام آئین گوات ودر استانها و کشورهای حاشیه خلیج فارس آنرا آئین زار مینامند.

تعداد نفرات هرگروه:

این مراسم فرهنگی ورزشی بصورت گروهی که متشکل از ۶ الی۱۱ نفر میباشد انجام می شود .

لوازم وتجهیزات مورد نیاز :

کفش ، لباس وکلاه ترکمن ، خنجر ویژه مراسم

حرکات ورزشی ذکر خنجر معمول درمراسم واعیاد درداخل سالن ورزشی یا زمین روباز انجام میگیرد.

نحوه برگزاری نمایش:

جهت انجام مراسم فردی که رهبری یا میانداری گروه را بعهده داشته وبه نام غزلخوان یا رهبر گروه معروف است باخواندن غزل یا ذکر که بیشتر جنبه شکر گزاری به درگاه خداوند متعال را دارد.

بصورت دایره وار وارد صحنه یا سن نمایش یا زمین بازی میگردند وبا انجام حرکات ریتمیک ورزشی که با ملودی غزل همخوانی دارد به انجام نمایش میپردازند.

این نمایش شامل سه حرکت ، پا به جلو که حرکات پا با دست هم خوانی دارد شروع وپس از سه بار انجام این حرکات گروه چندین قدم به جلو حرکت ومجددا این عمل تکرار می شود ودرپایان تمام گروه با بلند کردن دست به سوی آسمان طلب آمرزش وتشکر از نعمتهای خدارا می نمایند.


ورزش بومی ومحلی سوارکاری وحرکات نمایشی با اسب

  • تاریخچه مختصر : سوارکاری وانجام حرکات نمایشی روی اسب از سالیان دوروبا توجه به ضرورت زندگی وامورفرهنگی اجتماعی ، استفاده از اسب ومواهب طبیعی مورد توجه وعلاقه اغلب مردم ایران بوده واین علاقه درمناطقی که دارای ویژگی های لازم جهت پرورش ونگهداری اسب است بیشتر مشاهده میگردد.
  • این ورزش بیشتر درزمینهای هموارومراتع که مناسب اسب دوانی میباشد انجام میگردد. ومعمولا بصورت انفرادی میباشد .
  • لوازم وتجهیزات مورد نیاز: تجهیزات این رشته ورزشی با توجه به نوع فعالیت ونمایشی که میخواهند روی اسب انجام دهند خواهد بود ودرحال حاضر بیشتراز لباس وکفش محلی وتجهیزات سواری موجودورزشکاران استفاده می نماید.
  • این رشته ورزشی را معمولا پیشکسوتان وریش سفیدان قضاوت مینمایند وسعی میکنند بهترین فرد ، که شایستگی های لازم را داشته باشد انتخاب نمایند.
  • درحال حاضر مسابقات وحرکات نمایشی بشرح زیر انجام میگردد.

الف ) مسابقات

کورس وپرش از موانع طبیعی :

بمنظور برگزاری مسابقات کورس مسافتی بین یک یا دو کیلومتر انتخاب می شود  وسوار کاران درحالی که لباس محلی به تن دارند باشماره سینه مشخص وبا علامت داور حرکت می نمایند وهرکس زودتر به خط پایان رسید برنده محسوب میگردد.

ب) حرکات نمایشی

حرکات نمایشی یا شیرین کاری با اسب شامل موارد زیر می باشد:

۱-      برداشتن کلوخ از روی زمین ۱۰ امتیاز

۲-      برداشتن کلاه از ارتفاع ۲۰ سانتی متری زمین ۱۰ امتیاز ،، ۳۰ سانتی متری ۶ امتیاز

۳-      ایستادن وبالانس زدن روی اسب بصورت چهار نعل ،، ایستادن ۵ امتیاز ،، بالانس ۷ امتیاز

۴-      پریدن روز اسب وپیاده شدن بصورت چهار نعل هرکدام ۵ امتیاز

۵-      تیراندازی روی اسب بصورت چها رنعل به هدف متحرک ۱۰ امتیاز

۶-      بغل اسب پنهان شدن بصورت چهار نعل ۵ امتیاز

ورزشکاران باید باتوجه به مواد اعلام شده در حرکات نمایشی که معمولا توسط مسئولین وداوران تعیین میگردد به رقابت بپردازند وورزشکاری که بتواند بیشترین امتیاز را کسب نماید برنده شناخته می شود .

تاریخچه ونحوه برگزاری ورزش بومی ومحلی << کشتی لوچو >>

۱-      تاریخچه مختصر: هرچند نمیتوان تاریخ وپیدایش کشتی لوچو را بیان نمود ولی همین بس که درشاهنامه فردوسی وقتی رستم درمنطقه طبرستان اسیر اکوان دیو میگردد وبا دیو کشتی می گیرد . این کشتی از دیرباز درمنطقه مازندران وجود داشته وآنهم به لحاظ بافت وشرایط اقلیمی مردم این دیار جهت قوی نمودن بنیه جسمانی با همدیگر طی مراسی کشتی میگرفتند که این مراسم بیشتر درایام خاص مثل عید قربان ، عید فطر ودرزمان فصل بعد از کاشت وقبل از برداشت شالی برگزار میگردیده .

۲-      ابعاد ،زمان  وجنس زمین : معمولا زمین لوچو ابعاد خاصی نداشته ولی به لحاظ قانونمند شدن ابعا د زمین درحدود ۱۰متر در۱۰ متر وجنس زمین نیز میتواند خاکی یا چمن باشد وهمچنین کشتی در ۲ زمان ۵ دقیقه ای وبا ۱ دقیقه استراحت برگزار شده وچنانچه کشتی پایان نیابد با ۳ دقیقه وقت اضافه ادامه پیدا میکند.

۳-      تعداد نفرات واوزان کشتی : معمولا درمسابقات رسمی تیم ۵ نفره که در۵ وزن کشتی میگیرند شرکت می نمایند . اوزان کشتی عبارتند از ۶۰ ،۷۰ ،۸۰ ، ۹۰ ،و۹۰+ کیلوگرم

۴-      لباس وکفش ورزشکاران : ورزشکاران میبایست با پای برهنه وپیراهن دوبند ه وشورت بلند که بسیار محکم بوده ومخصوص این کشتی میباشد با یکدیگر به رقابت بپردازند .

۵-      تعداد داوران وبرگزار کنندگان : درهر زمین لوچو یک داور وسط و۲ داورکناروسه نفر بعنوان کمیته فنی انجام وظیفه می نمایند.

۶-      نحوه برگزاری : تعیین کشتی گیر برنده بدینصورت می باشد که هرگاه کشتی گیری بتواند یکی از اعضاء اصلی بدن حریف شامل : شانه ، کتف ، سر ، باسن ، روی ران ، بغل ران ، پشت ویا دوعضو از بدن مثل یک زانو ویک آرنج ویا هر دو آرنج یا هردو زانو به زمین اصابت دهد برنده محسوب میگردد . درضمن درصورت تساوی دوکشتی گیردرپایان وقت قانونی واضافی با توجه به تعداد درخواست امان خواهی درزمان کشتی از داور ونحوه کشتی طرفین بین داوران ، تبادل نظر شده وجهت برنده مسابقه تصمیم گیری خواهد شد .

انتخاب زباناخبار
اعلام نتایج مسابقات استانی آمادگی جسمانی بانوان انتخابی مسابقات کشوری [اخبار هیئت]
(شنبه 21 دي 1398 - 06:31:15)
توسط: Admin

مسابقات استانی آمادگی جسمانی بانوان انتخابی مسابقات کشوری [اخبار هیئت]
(شنبه 21 دي 1398 - 06:20:28)
توسط: Admin

اردوی ٣٠ ساعته آبشار چگان و برنجه در تاریخ ٢۶ تیر ٩٨توسط گردان پیاده بسیج یا زهرا و هیات ورزش های همگانی شهرستان محلات [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:59:15)
توسط: Admin

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته عفاف و حجاب و روز ورزش همگانی [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:56:19)
توسط: Admin

برگزاری جلسه آموزشی کمیته پینت بال هیات ورزش های همگانی شهرستان محلات در محل بوستان سرچشمه [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:38:38)
توسط: Admin

آشتیان میزبان همایش پیاده روی خانوادگی صبح و نشاط شبکه سراسری سه سیما و شبکه آفتاب [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:34:39)
توسط: Admin

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته داژبال استان مرکزی روز یکشنبه مورخ 98/4/30 [اخبار هیئت]
(شنبه 5 مرداد 1398 - 06:30:46)
توسط: Admin

اطلاعیه آموزشی [اخبار هیئت]
(شنبه 25 خرداد 1398 - 09:03:12)
توسط: Admin

پیوندها


کليه حقوق اين سايت براي هيئت ورزش همگاني استان مرکزي محفوظ و تحت پشتيباني شرکت رایان گستران مرکزی میباشد